Inspiratie

De inspiratie die ik opdoe, heeft soms veel, soms weinig met schrijven te maken.

Schrijven is 'alleen maar' een vorm van leven.

Over woorden

De fuik is er vanwege de vis.

Is de vis gevangen, dan vergeet men de fuik.

De valstrik is er vanwege de haas.

Is de haas gevangen, dan vergeet men de valstrik.

Woorden zijn er vanwege betekenis.

Is de betekenis gevangen, dan vergeet men de woorden.

Waar vind ik iemand die de woorden vergeten is,

zodat ik met haar spreken kan?!

Zhuang Zi, geciteerd in ‘Zwerven met Zhuang Zi’, door René Ransdorp

Een cadeautje per dag
‘Mijn opa was wel eens somber, tot hij ontdekte dat hij cadeautjes kreeg. Bijvoorbeeld een groep ganzen die overvliegt, of een klein meisje dat lief naar je lacht. Als je daarop gaat letten zul je zien dat je elke dag wel een cadeautje krijgt. Doe dit ook en je zult merken dat je je een stuk fijner gaat voelen.’
Uit een brief in ‘Achterwerk’, VPRO-gids

Fictie

In de verhalen van Hella Haasse is er telkens sprake van een conflict of een geheim dat verhelderd moet worden, en dat geschiedt zelden langs rationele weg.
‘In de loop van de jaren heb ik, in verschillende vermommingen steeds hetzelfde verbeeld, tot schrijven gedwongen door altijd dezelfde behoefte aan een bevrijding. (...) Ik denk dat fictie, dat wat je verwerkt via je verbeelding, dichter komt bij je beleving dan wanneer je je beperkt tot puur autobiografisch schrijven. Het essentiële van mijn leven heeft zich altijd afgespeeld in wat ik mij voorstelde, bedacht. In fictie blijft de kern over, al is het een beetje verkleed. Fictie is echter.’
Hella Haasse in Cicero, Volkskrant

‘Inspiratie is een overgewaardeerd iets: zonder vakmanschap is inspiratie niet meer dan een rietje, dat trilt in de wind.’
Johannes Brahms

Onvolmaakt
‘”De schrijver moet oprecht tegenover de waarheid staan” is een grote uitspraak, want de enige manier waarop je een mens werkelijk kunt beschrijven is door middel van zijn gebreken. Juist de onvolmaaktheden van het leven hebben charme. En als de schrijver aldus raak schiet doet dat pijn. Maar het gebeurt met liefde.’
Joseph Campbell in gesprek met Bill Moyers

Een gouden ogenblik

‘Ik weet niet hoe het bij andere mensen zit, maar ik kan gouden ogenblikken herkennen op het moment dat ze zich voordoen. Er niet naar uitzien als naar een verre hoop, er niet op terugkijken als op een herinnering, maar ze plukken en hun zegening genieten als ze zijn aangebroken. (....)
Zo lag ik daar met een hart dat alles begerig in zich opsloeg, en ik durfde me niet te verroeren, totdat alle vleugels zich hadden ingevouwen, het geklapwiek was verstomd, de strakblauwe hemel was ontdaan van zwarte stippen en alle ooievaars om me heen liepen op hun rode poten.
Zo lag ik daar, gelukkig te midden van die grote, lelijke vogels, en hoewel ik weer verder moest, durfde ik niet op te staan, bang dat ik ze zou opschrikken en dat mijn hart zou leeglopen als ze weg zouden vliegen.
Hoeveel uren er zo verstreken weet ik niet, maar zoetjes aan koelde de lucht af, en ineens, als bij toverslag, sloegen de ooievaars met hun vleugels en vlogen ze op om verder te trekken.
Eerst trilde de lucht van de krachtige slagen, daarna werden de slagen geklapper, werd het geklapper geraas, het geraas geruis en het geruis stilte. De ooievaars veranderden weer in stippen, die allengs kleiner werden en algauw ver boven mijn hoofd cirkelden, als kleine, zwarte maanzaadjes, ronddraaiend op de doorzichtige melk in de schaal voordat ze aan de noordelijke horizon verdwenen.’
Meir Shalev in ‘De grote vrouw'

Lezen
‘Het lezen hecht zich aan alles wat ik doe. Verhalen zijn onze herinneringen, en lezen is de vaardigheid waarmee we ze kunnen herscheppen, door ze terug te vertalen naar onze eigen ervaring.’

Alberto Manguel

naar boven

 

 

IK NAM MIJN KRACHT TER HAND

Ik nam mijn Kracht ter Hand - en toen
Trad ik de Wereld tegen -
Ik had - niet Davids kracht - maar ik -
Was tweemaal zo vermetel -

‘k Mikte mijn Kiezel - maar al wat
Er viel was Ik alleen -
Was Goliath - te groot voor mij -
Of was ikzelf - te klein?

 

LEVENS VERZINNEN LUKT WEL

Levens verzinnen lukt wel
God doet het - heel de Tijd -
Schepping - is maar de Bokkensprong
Van Zijn Autoriteit -

Levens uitdoven gaat wel -
God in Zijn zuinigheid
Kon moeilijk Eeuwigheid toestaan
Aan Spontaniteit -

Elk Voorbeeld dat Teloorging mort -
Maar Zijn Storeloos Plan
Gaat door - en voegt een Zon in - Hier
En laat Daar weg - een Man -

Emily Dickinson
Vertaling: Peter Verstegen