MATINEE BOEKHANDEL KOOPS OVER HOOGBEGAAFDHEID

op zondag 13 november

Jan Hendrickx, grondlegger van het Leonardo-onderwijs, gaf een inleiding op het onderwerp hoogbegaafdheid, dat de laatste jaren nogal in de belangstelling staat. Lange tijd is men ervan uit gegaan, dat hoogbegaafde mensen het maar makkelijk hebben: ze begrijpen alles snel en hoeven zich nauwelijks in te spannen om zich zaken eigen te maken.

De praktijk wijst echter uit, dat bij veel hoogbegaafden lang niet alles van een leien dakje gaat. Onderwijs en werk zijn in het algemeen niet op hun afwijkende wijze van denken afgestemd en het komt vaak voor, dat de betrokkene zelf niet op de hoogte is van de eigen begaafdheid.

Jacqueline Lucas introduceerde op deze matinee haar boek “Ongekend hoogbegaafd – 13 portretten” waarin ze op basis van uitgebreide interviews het levensverhaal vertelt van 13 hoogbegaafde mensen van 17 tot  77 jaar. Ze vertelde over de verwondering die leidde tot het schrijven van dit boek: het ogenschijnlijk voordeel van hoogbegaafd-zijn pakt niet zomaar voordelig uit. Ze stipte de vijf thema’s aan die bij dit onderwerp een grote rol spelen.

Na de introductie onderzochten de aanwezigen via een korte schrijfopdracht de aangestipte thematiek in het eigen leven. Tot slot werd er ruimschoots gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen en werden de ervaringen uitgewisseld.

 

 

 

 

Naar pagina 'Ongekend hoogbegaafd'