Leren schrijven
Individueel
Groepen
Workshops

 

 

Schrijf je graag?

Jacqueline Lucas biedt begeleiding aan groepen en individuele schrijvers, tijdens een workshop of gedurende een begeleidingstraject of een blok lessen.

In de jarenlange ervaring met schrijven en begeleiden is haar kijk op schrijven en leren schrijven uitgekristalliseerd.

Nieuw is zinsbeeld: schrijven met dyslexie.