Leren schrijven
Individueel
Groepen
Workshops

 

 

Leren schrijven

Schrijven is een vak en smaken verschillen
Over schrijven en hoe je het kunt leren

Hoe leer je schrijven?
Door het te doen en steeds weer vragen te stellen bij het resultaat. Je leert extra door het resultaat te laten lezen en erover in gesprek te gaan.
Coaching binnen de SchrijfWerkPlaats helpt je heel gericht te werken aan wat je wilt (leren) schrijven. Of om juist de ruimte te nemen voor een schrijvend onderzoek. De begeleiding biedt een kader waarbinnen je met een bepaalde regelmaat schrijft en het schrijven beschouwt. Bovendien krijg je gericht commentaar bij die zaken waar jij de aandacht voor vraagt.

Of je nu puur voor jezelf schrijft, je ambities om te publiceren volgt of de teksten voor je werk wilt verbeteren.

Heeft het wel zin om (beter) te leren schrijven?
Het heeft zin als je er zin in hebt. Ik denk dat dat de basis is: dat je het graag doet en er plezier in hebt. Dat je je verheugt over wat je kunt zeggen in je tekst en over de verrassing die dit biedt. Niet altijd, want de ene keer is schrijven moeilijker dan de andere keer en soms is het of je geen stap verder komt met je pogingen. Maar in de basis weet je dat schrijven een passie is en dat je het niet wilt missen voordat je eruit gehaald hebt wat er voor jou in zit.

Waar gaat het bij coaching in de SchrijfWerkPlaats om?
Dat mensen zich vrij en aangemoedigd voelen zich te uiten en zich gesteund weten bij eventuele weerstand die ze ondervinden in de ontwikkeling van het eigen schrijven.

Hoe weet ik of ik talent heb?
Het hangt ervan af wie het voor jou mag bepalen. Ik zou je willen vragen wat jij zelf goed vindt. Welke schrijvers hebben in jouw ogen het meeste talent? Wat vind jij echt mooi? Wat inspireert je? Als je dat weet, weet je al meer van wat je van jezelf verlangt. Heb je literaire ambities? Ik bespreek met je hoe je die voor je ziet en nodig je uit je motivatie bewust als basis te nemen voor je werk. Literair succes in het verlengde van je eigen plezier vind ik het mooiste succes.
Andersom zijn talent en succes geen voorwaarde voor plezier en voor je eigen ontdekkingen en een persoonlijke ontwikkeling in het schrijven.

Talent, of anders gezegd: je eigen kwaliteit, wordt niet altijd herkend. Zeker wanneer deze nog niet is uitgekristalliseerd.
Wat ‘goed’ geschreven is, is bovendien voor een deel een persoonlijke zaak, die met herkenning te maken heeft. Het één spreekt me aan, het andere niet.
Wat mij als schrijver en als coach interesseert is hoe je je eigen zeggingskracht en verbeelding optimaal ontwikkelt.

Kan ik de techniek van het schrijven ook uit een boek leren?
Misschien wel, als er een boek bestaat dat bevat wat jij wilt leren.
Bij coaching in de SchrijfWerkPlaats word je om te beginnen uitgenodigd jouw verhaal (of andere tekst) te schrijven of, als je dat al deed, je teksten te laten lezen. Hierop krijg je deskundig commentaar op basis van wat je erover wilt weten. De technische aspecten zoals stijl, opbouw en zinsbouw staan daarbij in dienst van wat jij te vertellen hebt.

In het schrijven waartoe ik je uitnodig staan je eigen verhaal, je stem en jouw inspiratie centraal. De taal en de kennis van de taal zijn middel en vorm. Voertuig. Taal vormt een brug tussen innerlijk (je ervaring) en uiterlijk (de tekst), tussen jezelf (de schrijver) en de anderen (de lezers).
De nadruk zal bij de coaching steeds liggen op wat je zelf belangrijk vindt. Door hierover uit te wisselen kom je er steeds beter achter welke keuzes je wilt maken.

Ik schrijf voor mijn werk. Mijn collega’s zijn tevreden over mijn teksten, maar zelf denk ik dat ze beter kunnen. Is coaching zinvol?
Ja, dat kan. Coaching zal in deze situatie direct op de teksten gericht zijn en op het doel en de doelgroep waarvoor je ze schrijft. Je laat me meekijken met je werkwijze. Doordat ik geen collega ben heb ik de nodige afstand tot je onderwerpen, kan ik vragen stellen bij wat voor vakgenoten vanzelf spreekt. Mijn feedback helpt je de teksten te versterken en te verhelderen en door de toepassing in de praktijk je inzicht in je taalgebruik te vergroten.

Ik houd van schrijven, maar in de praktijk komt het er zelden van.
Coaching biedt je (net als deelname aan een groep) het voordeel van structuur doordat we een bepaalde frequentie afspreken, en van discipline, via de afspraken die je met mij maakt over wat je wilt gaan doen.

Moet ik al kunnen zeggen wat ik wil schrijven?
Nee, dat hoeft niet, je kunt het al schrijvende ontdekken. Juist als je wilt schrijven over wat jij spannend vindt, kan het zijn dat je eerst je persoonlijk onderzoek moet doen. Dat is ook mijn ervaring. Als ik over iets helders schrijf, iets waar ik al uit ben of wat nooit een vraag voor me is geweest, kan ik het in makkelijke zinnen opschrijven. Maar als ik iets net begin te ontdekken, helpt schrijven me om helderheid te verkrijgen. Dan pas ga ik goed zien waar de mist hangt.
Mijn zinnen zijn soms eerst warrig, er heerst chaos in mijn tekst. Dat is deel van het onderzoek: opgraven. Tussen het zand en de modder die ik bovenhaal ga ik, soms geleidelijk, soms van het ene op het andere moment, de schatten zien die ik daar vermoedde. Enige afstand helpt me om de schatten in de tekst tot hun recht te laten komen.

Heb je tips voor een goed verhaal?
Ja, alleen kan ik die pas geven wanneer ik iets van je gelezen heb en iets weet van je ambitie en de vragen die je stelt. Mijn tips zullen aansluiten bij wat jij doet. Afstemming is een voorwaarde.

Schrijven is mijn vorm, en het is niet toevallig dat ik mensen in deze vorm begeleid. Taal is het materiaal waarmee het spel wordt gespeeld. Via de communicatie over je teksten en je schrijfproces wordt de ontwikkeling gestimuleerd en groeit je zicht op je mogelijkheden.

Wanneer je een eerste opzet hebt voor een verhaal zul je, via de vragen, opmerkingen en aanwijzingen en misschien nieuwe opdrachten die je krijgt, het geheel zo kunnen bewerken dat het steeds meer een overtuigend geheel wordt dat jou past.


Tenslotte kan niemand schrijven zoals jij!

Jacqueline Lucas

Meer over schrijven: een serie coachkaarten   

Terug naar boven