Portretten
Verhalen
Fotoverhalen
Tintels    
 

Inleiding 'Leerzaam'

‘Stel je bent op een feestje en iemand vraagt wat je doet...’ Zo luidde de inleiding op de meeste gesprekken die ik voerde met de Daltondocenten die in dit boek aan het woord komen. Bij het antwoord ‘lesgeven’ zal ieder zich een beeld kunnen vormen. Maar vaak blijven die beelden aan de oppervlakte. Onderwijs is een wereld op zich, die in nota’s en rapporten een eigen taal lijkt te spreken.

Natuurlijk wordt in docentenkamers en in georganiseerd overleg veel besproken en gedeeld. Met mijn vragen van een betrokken buitenstaander nodigde ik de sprekers uit nog eens opnieuw na te denken over wat hen beweegt en nog eens nauwkeuriger te bekijken wat ze dagelijks meemaken.

Voor de portretten van deze bundel wilde ik te weten komen hoe leerkrachten en schoolleiders hun werk ervaren, wat hun motivatie is en wat het werk ieder van hen in de praktijk biedt. Wanneer deze verhalen worden verspreid leren (toekomstige) collega’s van hun visie, oplossingen en werkwijze. Dat is het doel van deze bundel.

Ik bezocht kleine scholen en grotere scholengemeenschappen, zag leerlingen bezig en vroeg docenten te vertellen over hun werk, hun achtergrond, de motivatie en het plezier in wat ze doen.

De portretten geven een gevarieerd beeld van wat zich binnen het huidige vmbo afspeelt. De overeenkomst tussen alle scholen waar ik docenten, schoolleiders en leerlingen sprak is Dalton. Ieder benadrukt vanuit de eigen positie en ervaring het belang van de drie Daltonpeilers; zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid.

Halbe, wiskundedocent op een kleine school, is een inspirerend voorbeeld van een enthousiaste docent die zelfbewust en doordacht te werk gaat. (Zie hoofdstuk 1.)

Frits, docent voertuigentechniek, is een man uit het autovak, die na 25 jaar lesgeven en vele veranderingen op school, nog altijd blij is dat hij de overstap naar het onderwijs heeft gemaakt. (Zie hoofdstuk 4.)

Ineke laat zien hoe men op een kleine school de gevolgen van politieke keuzes opvangt. (Zie hoofdstuk 8.)

Riet, eens docent Nederlands, nu schoolleider en actief in een visitatiecommissie, weet in hoofdstuk 6 treffend onder woorden te brengen wat er zo leuk is aan Dalton. Ze kent de kneepjes van het Daltonvak en zegt over de beoordeling van scholen op hun Daltongehalte: ‘Kwaliteit is een combinatie van vele kleinigheden.’

Allemaal getuigen ze van de wijsheid-uit-ervaring waar anderen - ook ervaren of net begonnen - zich aan kunnen spiegelen.

Uit alle verhalen in deze bundel komt naar voren wat de combinatie Dalton & vmbo voor mogelijkheden biedt. De geïnteresseerde lezer, zelf (bijna) docent of anderszins bij het onderwijs betrokken, zal hopelijk in al dit materiaal antwoorden vinden op eigen vragen. Wanneer dit een aanzet vormt om met collega’s de eigen ervaringen onder de loep te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van intervisie (zie hoofdstuk 7), dan is het doel van dit boek, dat docenten van elkaar leren, dubbel en dwars bereikt.

Jacqueline Lucas

Terug naar boven    

Achterflap 'Leerzaam'

Portret 'Leerzaam'

Terug naar publicaties